Microtia & Atresia

Microtia je složenina latinských slov micro a otia, což znamená "malé ucho". Jedná se o vrozenou vývojovou anomálii, postihující vnější ucho, tedy boltec, který se během prvního trimestru těhotenství plně nevyvine. Mikrotické ucho je často menší velikosti, než je u většiny populace běžné. Může mít podobu malého hrbolku, laloku, nebo chrupavka potažená kůží úplně chybí, podle čehož také rozlišujeme několik stupňů. Ty mohou postihnout jedno, nebo také obě uši. Microtia se vyskytuje u 1 z 6 000 až 12 000 porodů. Statisticky je častěji postiženo pravé ucho a více se vyskytuje u chlapců. Microtia je často doprovázena atresií.

Atresia (také známá jako aurální atresie) je vrozená vývojová vada. Jedná se o absenci, nebo uzavření, vnějšího zvukovodu. Kosti středního ucha mohou být malformované, včetně zúžení zvukovodu, známého jako stenóza kanálu. Atresia je latinský výraz pro absenci otvoru. Atretické ucho je srostlé s lebkou bez přítomnosti otvoru (kanálu).