Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto stránky nebyly založeny proto, aby vám ani žádné jiné osobě poskytovaly lékařské rady, odbornou diagnózu, názor, léčbu nebo služby. Prostřednictvím těchto stránek a odkazů na jiné stránky poskytujeme obecné informace pouze pro vzdělávací a informační účely. Informace uvedené na těchto stránkách nebo prostřednictvím odkazů na jiné stránky nenahrazují lékařskou nebo odbornou péči a neměli byste tyto informace používat namísto návštěvy, telefonické konzultace nebo rady svého lékaře nebo jiného poskytovatele zdravotní péče.

Microtia Czech Republic, nenese odpovědnost za žádné rady, průběh léčby, diagnostiku nebo jakékoli jiné informace, služby, nebo produkt, který získáte prostřednictvím této stránky. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašeho zdraví nebo zdravotního stavu, měli byste se neprodleně poradit se svým lékařem nebo jiným poskytovatelem zdravotní péče. Nikdy nezanedbávejte lékařskou nebo odbornou radu a neodkládejte její vyhledání kvůli něčemu, co si přečtete na této stránce nebo na odkazované webové stránce. Nikdy se nespoléhejte na informace na této webové stránce nebo na jakékoli jiné webové stránce namísto vyhledání odborné lékařské pomoci. Měli byste také požádat svého lékaře nebo jiného poskytovatele zdravotní péče, aby vám pomohl s interpretací jakýchkoli informací na této stránce nebo na odkazovaných webových stránkách nebo s aplikací informací na váš individuální případ. Lékařské informace se neustále mění. Informace na této stránce nebo na odkazovaných webových stránkách by proto neměly být považovány za aktuální, úplné nebo vyčerpávající, ani byste se na ně neměli spoléhat při doporučení léčebného postupu pro vás nebo jinou osobu.

Obsah

Obsah této stránky napsala a vytvořili členové Microtia Czech Republic. Informace (obsah) nalezené na této stránce jsou založeny na výzkumu a skutečných telefonických a e-mailových diskuzích jak s jednotlivci (rodiče a členové naší podpůrné skupiny), tak s lékařskými profesionály. Všechny zdroje informací byly zaznamenány. Chirurgickým snímkům na této stránce bylo uděleno povolení k opětovnému zveřejnění buď lékařskými odborníky, pacienty nebo prostřednictvím výjimek třetích stran prostřednictvím lékařských odborných kanceláří. U všech profesionálních obrázků zveřejněných na této stránce bylo uvedeno, který chirurg nebo lékař udělil povolení k umístění obrázků na tuto stránku. Přestože původní obsah může na tomto webu zůstat, další obsah přidaný na tento web se může změnit v důsledku technologického pokroku, změn ve zdravotnictví a novějších informací získaných z médií a publikací.

.